سه آتش سوزی در جنگل های اطراف نیروگاه گازی خلیج فارس مهار شد.

آتش سوزی.jpg

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس؛ در طول تابستان با توجه به دمای بالای منطقه قلعه قاضی هرمزگان و منشاء انسانی از قبیل پرت کردن ته سیگار روشن در علفهای خشک  اطراف جنگل های کَرَت،  باعث آتش سوزی گردیده است که با توجه به حساسیت نیروگاه گازی خلیج فارس به حفظ محیط زیست در چند مرحله در طول تابستان  این آتش سوزی ها با حضور به موقع آتش نشانی نیروگاه گازی خلیج فارس نسبت به اطفای حریق اقدام گردیده است.


درج نظر

RenderElem error:Object reference not set to an instance of an object.